Dương Trần Quang

Kỹ sư thiết kế Autocad
  • Thành viên từ: 2019-01-09
  • Kinh nghiệm 7-10 năm
  • Độ tuổi Hơn 30 tuổi
  • Lương hiện tại (USD/tháng) 800
  • Lương mong muốn (USD/tháng) 2000
  • Trình độ tiếng nhật N3
  • Học vấn Đại học