Nguyen Loc

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
  • Thành viên từ: 2018-11-16
  • Kinh nghiệm 7-10 năm
  • Độ tuổi Hơn 30 tuổi
  • Lương hiện tại (USD/tháng) 800
  • Lương mong muốn (USD/tháng) 2000
  • Trình độ tiếng nhật Hiểu 1 chút
  • Học vấn Đại học