NGUYEN THANH VU

CADエンジニア
 • Thành viên từ: 2017-10-07
 • Kinh nghiệm 7-10 năm
 • Độ tuổi Hơn 30 tuổi
 • Lương hiện tại (USD/tháng) 900
 • Lương mong muốn (USD/tháng) 1200
 • Trình độ tiếng nhật N2
 • Học vấn Đại học

Học vấn

 • 09-1997 đến 06-2001
  Trường trung học - Roon - Tốt nghiệp

  Họ phổ thông tại QB

 • 03-2019 đến 01-2019
  Trường đại học sư phạm kỹ thuật - Da nang - Cơ khí - Kỹ sư

Kinh nghiệm làm việc

 • 08-2015 đến 01-2016
  Envijob Co.LTD - Web design

  CSS, HTML, Code PHP, Graphics

 • 01-2016 đến hiện tại
  Seiken Co.LTD - Sản xuất

  Vận hành máy gia công trung tâm, lập trình, gá đặt

Kỹ năng chuyên môn

Autocad
80%

Giải thưởng

 • 06-2006
  Robotcon

  Lot vao vong 16 doi manh quoc gia.